Aktuality ve stručnosti

Všechny aktuality

Návrh  plánu  akcí  KČT Smiřice  na  rok  2019

5. 1.                 Přechod  Zvičiny/Tříkrálový pochod                      

12.1.                LP Staropackých hor                                                                       

18. 1.               Cestovní  ruch – GO  a  regiontour  Brno    

2. 2.                 turistické setkání cestovatelů v Lázních Bělohrad

9. 2.                 Krajská konference OKČT – Holohlavy

15.2.                Promítání a vzpomínkový večer

16.2.                Za ohřátou medovinou /// Český zimní sraz Police n/M    

23. 2.               Holiday  World  Praha + Stromovka                                                           

8.-9. 3.             Prezentace KČT na Infotour a cykloturistika – Aldis  www.infotourhk.cz

14.3.                Country  večer  v Praze

15.3.                Za trampingem okolím Prahy

16.3.                Z Ráje  do  Ráje        

6. 4.                 Rohoznický darmošlap – Rohoznice u Miletína     

26. 4.               Setkání a vzpomínání u táboráku

27. 4.               Brigáda a úklid na Labské stezce   / Žižkův štít Hořice

1. 5.                 „Turistické setkání 2019 – Smiřice“

3.-8. 5.             Žitavské  hory  pro pěší i cyklo

18. 5.               Pikovice – setkání trampských kapel a příznivců

1. 6.                 Líšenské  pochody

Červen             Akce s CK  ? 

8. 6.                 Smiřický hrnec

20. 6.               Výlet pro seniory Oblasti KČT – Posázaví

červenec         Etapový pochod „Řeky“       

12.-20.7.         Cyklotýden  „Vysočinou“

8.-18.8.           Alsasko cyklo  s CK 

21.-26.8.         Moselská cyklostezka – CK Hoška-tour

7.9.                  Slavnosti vína a památek Uh. hradiště

27.-29. 9.        Jižní Moravou - Hrušovansko (možnost před a po)

Koncem října Za posledním burčákem Unětice

15.-17. 11.      Poslední Puchýř – Olomouc

Listopad         zakončení sezony

21.12.             Vánoční pochod v Kolíně

25.12.             pochod Trilobitu Praha: „Mezi Rybou a Ptákem“

 

Změny,  doplňky  a  návrhy  vítány.

jagrova.dana@seznam.cz

Milí  přátelé,

v rámci  hladkého  zajištění  ubytování  při  vícedenních  akcích  plánovaných  na  sezonu  roku  2019  potřebujeme  od  Vás  projev  zájmu  podpořený  dodáním  zálohy  na  zajištění  noclehů  v uvedených  termínech.    Jedná  se  o  tyto  akce:

1.)  3.-8. května          Žitavské hory            1000,- Kč        do 24. února

2.)  července               Cyklotýden     2000,- Kč        do 24. února

3.)  27.-29. září          Jižní Moravou – Hrušovansko  pěší i cyklo     500,- Kč  do 20. dubna 

           

Děkujeme  všem  předem  za  pochopení  a  dochvilnost,  jak  v  přihláškách,  tak  v  placení.

                                                                                     Jágrovi


...detail...

Veletrh cestovního ruchu Infotour 2017

Jarní brigáda na Polabské stezce


...detail...

Úvod

  Turistika ve Smiřicích 2017

Turistika  ve  Smiřicích 2017

 

Odbor  KČT  Smiřice  sdružuje  v současné  době  37  členů  zabývajících  se  převážně  pěší  a  cyklo  turistikou,  doplňkově  též  turistikou  ostatních  přesunů  a  vše  doplňují  setkání  při  trampské  a  country  hudbě.   Vedením  odboru  je  pověřen  výbor  odboru  ve  složení  manželé  Dana a Jarda Jágrovi  a  Míla Šváb.

            Je  vypracováván  celoroční  plán  činnosti  s asi  20  hlavními  akcemi  turistického  roku,  který  je  upravován  na  základě  připomínek  a  návrhů  členů,  který  se  vyšplhal  na  výsledných 43 akcí.  Dále  je  vhodná  a  vítaná  účast  na  dalších  akcích  pořádaných  kolegy  v  celé  vlasti,  ale  i  akce  individuální  podle  osobních  zájmů.  Zastoupení  tedy  máme  na  desítkách  akci  ročně  po  celé  republice  i  v  zahraničí.

Oblíbené  jsou  cyklistické  týdny s plněním  Výkonnostních  odznaků  cykloturistiky a  účastí  kolem 8-10 osob,  které  pořádáme  již  přes  30 let  po  celém  území  Česka  a  Slovenska  i  v  pohraničí  okolních  států.  V roce  2017  to  bylo  „Jižními Čechami a Rakouskem na Vysočinu“. Ve svých řadách máme již i držitele zlatých výkonnostních odznaků cykloturistiky (min 18000km).

Již  18.ročník akce  „Turistické  setkání“  proběhl  v  sobotu  8. dubna  2017  v  Jaroměři.  

O  těchto  i  dalších  akcích  se  členové  i  širší  veřejnost  mohou  dozvědět  ve  vývěsní  skříňce  proti  prodejně  novin  „Smiřická trafika“.    

Ke zviditelnění naší příslušnosti byla vyrobena trička  s  logem  „KČT  SMIŘICE“.

            Ve  vedení  Krajského  výboru  KČT – Oblast   Královéhradeckého  kraje  aktivně  pracují  Dana a Jarda  Jágrovi a Petr Šolc.  Pod  naším  patronátem  se  již  po desáté  uskutečnila  Krajská  konference  Klubu  českých  turistů  k plné  spokojenosti  zúčastněných.  Další aktivitou byla příprava a realizace Krajského autobusového výletu pro turistické seniory ve čtvrtek 22.6. do oblasti Kokořínska s účastí cca 240 osob.

            Při  březnovém  veletrhu  cestovního  ruchu  „Infotour“  v Hradci  Králové  jsme  prezentovali  jak  Královéhradeckou  Oblast  KČT ,  tak  KČT  Smiřice,  stranou  nezůstaly  též  dotazy  na  Smiřické  svátky  hudby,  Smiřický hrnec  apod. (škoda městem nedodaných  materiálů)

            Děkujeme  Městu  Smiřice  za  podporu  a  věříme,  že  se  opět  najdou  nějaké  prostředky  na  činnost  a  vybavení   našich  turistů  i  propagaci  našeho  Klubu  a  města  při  našich  akcích.      

Brigáda  KČT  Smiřice  proběhla  22. 4. 2017  =  kontrola trasy, sběr odpadků, řez přerostlé vegetace  na  červené turistické značce a též na cyklostezce Předměřice – Smiřice  14 osob – 56 hod. a 7 pytlů odpadků.

 

Rádi  uvítáme  další  zájemce,  především  ze  Smiřic. 

                    Ve  Smiřicích   12. března  2018                                                                             Za  odbor  KČT  Smiřice      

                                                                                                                                                          Jaroslav  JÁGR